Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


older | 1 | .... | 16 | 17 | (Page 18) | 19 | 20 | .... | 28 | newer

  0 0

  batterijlader- guido Claerhout.jpg

  Uitvinders zijn personen die anders denken dan gewone mensen. Dat is zeer zeker het geval bij Guido Claerhout alias natuurmanjak uit Malle. Hij bouwde in een batterijlader een toestelletje waarbij het helemaal geen rol meer speelt hoe de negatieve en positieve polen worden aangesloten op een op te laden accu. "Dit toestel gaat de wereld veranderen", zegt de uitvinder.De uitvinding is toepasbaar op zowel kleine als supergrote batterijen, waarbij het veiligheidsaspect nog van veel groter belang is. Uitvinder Guido Claerhout denkt daarbij aan elektrische heftrucks, hoogwerkers, vrachtwagens, autobussen en dergelijke.
  "Ik ga nu contact opnemen met een aantal firma's die brood zin in mijn uitvinding. Mijn toestel biedt veel meer voordelen en kan tegen dezelfde prijs geproduceerd worden als de bestaande batterijopladers", licht Guido toe.
  Ingenieurs, elektriciens, garagisten, pechdiensten en andere specialisten vinden Guido's uitvinding fenomenaal. Firma's die geïnteresseerd zijn in het commercialiseren van de uitvinding van Guido Claerhout. Mail adres (
  thespecialist@skynet.be ) of Tel ( 033215156 )
   
  Redakteur JAN VORSSELMANS 
   
  De Gazet van Antwerpen.
   
  Inventors are people who think differently than ordinary people. That is certainly the case with Guido Claerhout alias Natuurmanjak Malle. He built a small device in which the battery a longer plays no role in how the negative and positive terminals are connected to a battery to be recharged. "This device is going to change the world," says uitvinder.De invention is applicable to both small and super large batteries, which the safety aspect is still much more important. Inventor Guido Claerhout is thinking of electric lift trucks, lorries, buses and the like.
  "I'm going to contact a number of firms that much sense in my invention. My device offers many more advantages and can be produced at the same price as the existing battery chargers," explains Guido far.
  Engineers, electricians, garage owners, breakdown services and other specialists find Guido's invention phenomenal. Firms interested in commercializing the invention of Guido Claerhout. Mail address (
  thespecialist@skynet.be) or Tel (033 215 156)
   
  Editor JAN VORSSELMANS
   
  The Antwerp Gazette.

  0 0

  bloemen xxx PLANTEN.jpg

  Ik zou straks wel vergeten dat natuurmanjak ben,wij gaan kijken naar tuinen,bloemen en planten. Super mooi en om van te genieten, wat is de natuur toch een wonder,zo mooi.
   
  I would soon forget that Natuurmanjak am, we are going to look at gardens, flowers and plants. Super beautiful and to enjoy what is still a wonder of nature,so beautiful.
   

  0 0
 • 08/05/14--15:27: Hollandse molens.
 • hollandse molens GUIDO.jpg

  Hier was toevallig een Nederlandse dame,ze had nog nooit een computer in werking gezien,ik vroeg aan die dame,wat wil je zien? En ze antwoorde,ik wil Hollandse molens zien,ze stond stom verbaast,dat ik in een paar minuten, Hollandse molens op mij scherm toverde! Kijk je mee,mooi om te zien?
   
  This happened to a Dutch lady, she had never seen a computer in operation, I asked the lady, what do you see? And she answered, I want to see Dutch windmills, she was astonished that I conjured Dutch windmills in a few minutes on me screen! Look you, nice to see? 
   

  0 0
 • 08/06/14--11:53: De atoombom op Hiroshima.
 • dezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz deze guido.jpg

  Na al dat moois,nu het gruwelijkste wat er bestaat?De atoombom op Hiroshima,nee dat mag nooi meer gebeuren.
   
  After all that beauty,now the most horrible thing there is? The atomic bomb on Hiroshima,no that should neve happen. 
   

  0 0
 • 08/07/14--14:47: Sergeant Monica Brown ..
 • MONICA B DE EERSTE.jpg

  Dear SIR,

  Warm greetings to you and your Entire family, I wish my message meet you in good health and sound mined. I am Sergeant Monica Lin Brown of the United State army, my wish is to have you as close friend Because your profile interest me a lot.

  Please always pray for me as many co army officers in Kabul die everyday from inside attack or Taliban, this is the reason why i use this medium to search for a man like you who i can trust to be my close friend. I have a special deal worth millions of dollars presently kept in Cairo for safe keeping. I shall tell you details about it if you are willing to help me release the money and get your share. i need a man like you to be by my side as am willing to resign for the military if only i can find a man that will help me and also be willing to love me for the rest of his life.

  I am separated with a kid, now i am single because my husband was into hard drugs. Now i am the only surviving member of my family because i lost my parent and only brother in a plane crash. I have to stop here because i do not like talking about them as it make me cry again.

  My wish is to meet a man who will clean my tears and make me happy again. Thanks for your reading time as i wait to receive your positive reply.

  Regard,
  Sergeant Monica


   Subject: Hallo Sergeant Brown..
   To: "sgt brown"<
  sgtbrown3@yahoo.com>
   Cc: "Claerhout Guido"<
  thespecialist@skynet.be>
   Date: Thursday, April 3, 2014, 2:42 AM
   
   
  Hello Sergeant Brown,
  How are you, hopefully wel my name is Guido I am pilot in the city of Brussels, Belgium country located in Europe.I see you're Sergeant, you're very far home.Je'rea beautiful woman,and I think you are looking for a reliable and loving man? Send me your story! Who are you, what do you want from me, tell me everything you want to say,and keep under rule us!
  Greetings from Belgium Guido ...
    
   
  ----- Original Message -----
  From: "sgt brown"<sgtbrown3@yahoo.com>
  Sent: Thursday, April 03, 2014 2:49 AM
  Subject: FROM M. BROWN
   
  How are
  you today? I am M.Brown.I currently work in Afghanistan in the U.S military, if you will love to know
  more about me, than reply to my mail so i can send you 
    
  full details and my pictures
   

  0 0
 • 08/07/14--15:49: Sergeant Monica Brown ..
 • MONICA BRAUN.2jpg DEZE XXXXXXXXX.jpg

  Geachte heer,

  Warmegroeten aanu enuw hele gezin,ikwou dat mijnboodschapontmoetenuin goede gezondheiden geluidgedolven.IkbenSergeantMonicaLinBrownvandeVerenigdeStateleger,mijn wensisom u alsgoede vriendOmdat uwprofielinteresseren meveel.

  Gelieve steedsbid voor mijzoveelcolegerofficiereninKabulstervendagelijksvan binnenaanval ofde Taliban,dit is de redenwaaromik gebruikdit mediumom te zoeken naareenman als jij, dieikkan vertrouwenopmijngoede vriendte zijn.Ikheb eenspeciale dealter waarde van miljoenendollarsop dit momentin Caïrogehoudenin bewaring.Ik zalje vertellende detailsover het alsje bereid bentom me te helpenhetgeldvrij te gevenen krijg jedeelzijn.ik moet eenman als jijaanmijn zijdealsik bereidom af te tredenvoor de militairenals alleenkanikeenmandie mezal helpenenookbereid zijn ommijde liefde voorde rest van zijnleven te vinden.

  Ikbenmeteen kindgescheiden,nu ben ikenkelomdat mijn manwasinharddrugs.Nuben ikdeenige overlevende lidvanmijn familie, wantik verloormijn oudersenenige broerineen vliegtuigcrash.Ik moethierstoppenwantikpraat niet graagoverhen als hetmeweer te huilen.

  Mijnwens is omeen man diemijn tranenzal schoonen maak meweer gelukkigte ontmoeten.Bedankt voor uw lezingtijdals i wachtentotuw positieveantwoord.

  Regard,
  SergeantMonica


    Onderwerp:HalloSergeantBrown..
    Aan:"sgtbruin"<sgtbrown3@yahoo.com>
    Cc:"ClaerhoutGuido"<thespecialist@skynet.be>
    Datum:donderdag 3 april, 2014,02:42
   
   
  HalloSergeantBrown,
  Hoebent u,hopelijkwel,mijn naam isGuido.Ik benpiloot inde stad Brussel,Belgiëland gelegen inEurope.Ikzie jeSergeant,je bentheel verhuis.Je zijtmooie vrouw,ik denk dat jebentop zoek naar eenbetrouwbareen liefdevolleman?Stuurme jeverhaal!Wie ben je,watwil je vanme,vertel mealles wat jewilt zeggen,ente houdenonder het bewind vanons!
  Groeten uitBelgiëGuido...
    
   
  -----Original Message-----
  Van:"sgtbruin"<sgtbrown3@yahoo.com>
  To:<thespecialist@skynet.be>
  Verzonden:donderdag 3 april, 201402:49
  Onderwerp: VANM.BROWN 
   
  Hoezijn
  u vandaag?IkbenM.Brown.Iwerken momenteelin Afghanistaninhet Amerikaanse leger,als jezal houden om tewetenmeer over mij,danantwoord op mijnmail, zodatik kanusturen 
  de details enmijn foto's.
   

  0 0

  andre rieu nnnnnnnnnnnnnnn deze.jpg

  Wij laten André Rieu even aan het woord,want alles werkt hier op mijn zenuwen! We luisteren eens naar de muziek van André,dat kalmeert mij een beetje, want jullie zijn ook zenuwachtig,met al die miserie op de Wereld,luister maar mee?

   

   We let André Rieu as the word because everything works here on my nerves! We listen to the music of André, that calms me a bit, because you are too nervous, with all the misery in the world, but hear note?

   


  0 0

  bruce lee.jpg nu deze xxx xxx xxx.jpg

  Lang geleden keken wij naar Bruce Lee? Bruce was verzwonden,maar nu heb ik hem terug gevonden,wie kijkt er mee?
   
  Long ago we looked at Bruce Lee? Bruce had vanished, but now I have found him back, who's with me?
   

  0 0

  dientje xxx xxx xxx.jpg

  Wie kent hier dat meisje,ze noemd zich een rare donder.ik ken haar heel goed,veel gedonder maar zonder een bilksem.Die bliksem ben ik Guido,een bliksem is gevaarlijk?Maar een bliksem zonder donder bestaat niet!Pas dus maar maar op als in ons omgeving komt.Wees beleeft en hou u gedeist,of je bent verbrand voor de rest van je leven! Donder en Bliksem hebben gesproken.Guido en Dientje.
   
  Who knows here that girl, she is called an odd donder.ik know her very well, but without a lot of trouble bilksem. That lightning'm Guido, a lightning is dangerous? But lightning without thunder does not exist! So be careful, but only when coming into our area. Stay polite and keep you head down, or you're burned for the rest of your life! Thunder and Lightning have spoken. Guido and Dientje.

  0 0

  2014-08-11_024533fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff guido.jpg

  Veel mooie liedjes uit de oude tijd, luister maar naar Bob Scholte en andere zangers?
   
  Many beautiful songs of the era, but listen to Bob Scholte and other singers?
   

  0 0

  2014-08-11_115915ddd bidon video.jpg

  Oldtimer schau in 2012, wie kijk er mee?
   
  Oldtimer schau in 2012, who watch with me?
   
   

  0 0

  2014-08-11_161534 Cuba ccccccccccccccccccccc.jpg

  Wij gaan vandaag eens naar de rijke kant van Cuba ,kijk je mee?
  We will look at the rich side of Cuba today, look you in?
   
  Vamos a mirar el lado rico de la Cuba de hoy, mirarte a?
   
   

  0 0

  diep in de oceaan llllllllllllllllllllllllllll.jpg

  Diep in de oceaan,gaan wij gaan duiken, wie duikt er mee?
   
  Deep in the ocean, we are going to go diving, who dives with them?
   
   

  0 0

  rudolf schok.00000000000000000000000000 (1015 x 719).jpg

  Wij luisteren naar Rudolf Chock, ich bin nur ein armer wandergesell. En wij zingen mee.
   
  Wir hören Rudolf Chock, ich bin nur ein armer wandergesell, und wir singen zusammen.
   
  We hear Rudolf Chock, I'm just a poor Wandergesell, and we sing together.
   

  0 0

  2014-08-13_193637 gggggggggggggggg.jpg

  Wij gaan even naar Pakistan,traktoren gaan kijken, waar ze Punjabi spreken,wie kijkt er mee?
   
  We are going to go to Pakistan, tractors look, where they speak Punjabi, who's with me?
   
  ਸਾਨੂੰ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ, ਦੇਖਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
   
   

  0 0

  2014-08-14_182914 deze nasa.jpg

  Wij gaan nog even naar de Nasa kijken,de Orion recovery test?
   
  We are going to go to the Nasa watch,the Orion recovery test?
   

  0 0

  2014-08-14_221422vogel paradijs deze.jpg

  Films van National Geographic live! - Tim Laman & Ed Scholes: Birds of Paradise. Veel prachtige films,om dagen lang naar te kijken.
   
  Movies from National Geographic Live! - Tim Laman & Ed Scholes: Birds of Paradise. Many wonderful films to watch for days.
   

  0 0

  la esterterela dddddddddddddddddddddddd (653 x 768).jpg

  Moederdag,met La Esterella - aan alle moeders ter wereld.
   
  Mother's Day, with La Esterella - to all mothers in the world.
   
  Fête des Mères, avec La Esterella - à toutes les mères du monde.
  Muttertag, mit La Esterella - an alle Mütter in der Welt.
   

   


  0 0

  mmeunt rverrest deze bbbb.jpg

  Mount Everest [OFFICIAL HD DOCUMENTAIRE]. Ik kijk, wie kijkt mee?
   
  Mount Everest [OFFICIAL HD DOCUMENTARY]. I look, who's watching?
   
  Everest [OFFICIEL documentaire HD]. Je regarde, qui regarde?
   
  Mount Everest [OFFICIAL HD DOCUMENTARY]. Ich schaue, wer passt?
   
   
  Hoogte 8848 m
  Coördinaten 27° 59′ NB, 86° 56′ OL
  Ligging Grens Nepal en Tibet
  Gebergte Himalaya
  Eerste beklimming 29 mei 1953 door Sir Edmund Hillary en Tenzing Norgay
  Eenvoudigste route Zuid Col (Nepal)
   

  0 0

  2014-08-16_150146 jezus deze Guido.jpg

  Wij kijken terug naar een film van Jezus,wees eerbiedig en Geloof.
  We look back to a film of Jesus, be respectful and Faith.
   

older | 1 | .... | 16 | 17 | (Page 18) | 19 | 20 | .... | 28 | newer