Het woord "kerst" komt zelf van "Christus", maar Christus wordt sinds enkele decennia wegge-'photoshopt' uit onze cultuur. In Amerika stuurt men, als men op een neutrale manier kerst wil vieren, kaartjes rond met 'Merry X-mas': maar voor wie zijn die zes letters "Christ" dan zo aanstootgevend dat men ze vervangt door "X"? Zijn hun ongelovige of atheïstische vrienden dan zo intolerant? Of om helemaal safe te spelen wenst men elkaar 'season's greetings'. Ook bij ons vervaagt de eeuwenoude wens "zalig kerstfeest" tot zoiets als "prettige feesten". Het kerstfeest wil iedereen uitbundig vieren, maar gemakshalve wordt de christelijke oorsprong er afgeknipt. De commerce prefereert neutraliteit om toch maar geen enkele klant voor het hoofd te stoten: de heilige verkoopscijfers gaan boven alles, de winst dicteert de wetten, economie staat boven godsdienst en waarden. Het feest willen we ten allen prijze behouden, de reden ervoor heeft al lang geen belang meer. Maar het enige wat je van "feesten om te feesten" overhoudt is een kater, feestmoeheid en een nog sterker gevoel van eenzaamheid. Of zoals ik het recent ergens las: "Zonder Jezus is Kerst mis".

Toegegeven, het is een uitdaging om vandaag op een zinvolle manier kerst te vieren: het is tegen de stroom oproeien, en het vraagt een bewuste klik in ons denken om tenminste even stil te staan bij wát we vieren en waaróm. Waarom niet eens een Bijbel van onder het stof vandaan halen en gewoon eens de oorspronkelijke Bijbelverhalen lezen rond Jezus' geboorte? Het zijn slechts vier hoofdstukken in het evangelie van Mattheüs (1 en 2) en van Lukas (1 en 2), maar het zijn eenvoudige verhalen die na 2000 jaar nog steeds aanspreken: hoe vaker je ze leest, hoe meer dubbele bodems je eronder ontdekt. Of lees een inhoudelijk sterk kerstverhaal - er bestaan er duizenden. Geniet van een goede verfilming van het kerstgebeuren. Ga naar een echt kerstconcert. Ga helpen bij een kerstfeest voor minder begoeden of ga op bezoek bij eenzamen. Kerst is méér dan kalkoen en stapels cadeautjes onder een plastic kerstboom.

Jezus wegschrappen uit onze cultuur is zoals de herschrijving van de geschiedenis in het oude communisme: de geschiedenisboeken moesten regelmatig aangepast worden aan de visie van de nieuwste leiders, en de oude leiders die in ongenade gevallen waren, werden handigjes uit de groepsfoto's weggeknipt; maar dit is natuurlijk pure geschiedenisvervalsing.

Hoezeer mensen ook moeite kunnen hebben met de Kerk vanwege haar fouten - begrijpelijk want die zijn er vele! - de persoon van Jezus is "incontournable" in deze wereld: we kunnen niet meer om hem heen. Hij heeft te diepe sporen nagelaten in de geschiedenis. Zelfs al zouden bepaalde groepen mensen alle religie en alle christendom willen uitwissen uit de maatschappij: dit gaat niet eens meer. Hoe sterk de secularisatie mag doorgedrongen zijn, religie is gewoon niet dood te krijgen. Je vindt Jezus overal terug in de kunst, muziek, literatuur, schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, film en filosofie: Mozart, Bach en Beethoven, Rubens, Van Eyck en Rembrandt, Michelangelo en Da Vinci, Erasmus en Newton, kerkgebouwen, kloosters en kathedralen, kruisen en fresco's... Ook onze taal is doorspekt van spreekwoorden en zegswijzen die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Zelfs onze jaartelling is naar Jezus genoemd - ook al proberen sommigen dit ook nog weg te moffelen. Verwijder alle christelijke referenties uit onze cultuur, en je moet een beeldenstorm organiseren die misschien 50% van ons cultureel erfgoed aan diggelen slaat.

Demaerel Ignace