Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


older | 1 | .... | 24 | 25 | (Page 26) | 27 | 28 | newer

  0 0
 • 09/04/15--03:17: De Visweek...
 • Tijdens de Bewuste Visweek zetten we daarom de zeeproducten centraal die op een duurzame manier verkregen zijn en die onze waardevolle levensbronnen respecteren.

  Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen weet u als consument zeker dat u vis koopt die uit een duurzame visserij of een verantwoorde kwekerij komt. Zo draagt u bij aan het behoud van gezonde oceanen vol met leven.

  Verschillende supermarkten steunen de Bewuste Visweek en verkopen visproducten met het MSC- of ASC-keurmerk
  :

   


  0 0

  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (600 x 549).jpg

  Hallo allemaal,hier ben ik terug met een nieuwtje,een uurwerk maker,die speciale uurwerken maakt voor verzamelaars, kijken jullie mee,de moeite waard om te kijken? En voor iemand die niet op 20.000 euro hoeft te kijken?
   
  Hello everybody, here I am back with a piece of news, a watch maker, which makes special timepieces for collectors, you look it, well worth watching? And for someone who does not need to look at 20,000 euros?
   
  Hallo zusammen, hier bin ich wieder mit einer Neuigkeit, ein Uhrenhersteller, die besondere Zeitmesser für Sammler macht, es zu betrachten Sie, die sich sehen? Und für jemanden, der nicht braucht, um bei 20.000 Euro freuen?
   
  Bonjour tout le monde, ici, je suis de retour avec un morceau de nouvelles, un horloger, qui rend montres spéciales pour les collectionneurs, vous regardez, eh bien la peine de regarder? Et pour quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder à 20.000 euros?
   

   

   

  0 0

  DAT IS BELGIE OOOOO (880 x 576).jpg

  Dit is België in al zijn aspecten.
  Cultuur, economie, toerisme, geschiedenis, onderwijs, ...
   
  Ceci est la Belgique dans tous ses aspects.
  Culture, économie, tourisme, histoire, éducation, .
   
  This is Belgium in all it's aspects.
  Culture, economy, tourism, history, education,
   
  Dies ist Belgien in all seinen Aspekten.
  Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Geschichte, Bildung,
   
  Se trata de Bélgica, en todos sus aspectos.
  Cultura, economía, turismo, historia, educación, ...

  0 0

  VROUWEN INDONESIA CCCCCCCC.jpg

  Indonesia,negara yang indah!
  Indonesië,een prachtig land!
  Indonesia,a beautiful country!
  Indonésie,un pays magnifique!
  Indonesien,ein schönes Land!
  Indonesia,un país hermoso!
   

  0 0

  VROUW UUUUUUUUUUU DEZE.jpg

  Wat denk je van die mooie vriendin van mij?
   
  What do you think of that beautiful girlfriend of mine?
   
  Que pensez-vous de cette belle petite amie de la mienne?
   
  Was halten Sie von diesem schönen Freundin von mir denken?
   

  0 0

  MOOI 1OOOOOOOOOOO DEZE.jpg

  Knap en mooi,die oosterse meisje,voor mij toch?
  Handsome and beautiful, which oriental girl, for me anyway?
  Beau et belle, qui oriental girl, pour moi en tout cas?
  Hübsch und schön, die orientalisches Mädchen, für mich überhaupt?

  0 0

  Hoeden verkoop KKKKKKKKKKKKK.jpg

  Geachte dames, ik heb wat meer informatie nodig.
  Hebt u een website,stuur mij uw website door.
  Mijn e-mail adres ( 
  thespecialist@skynet.be 
  ). Dank je wel.
  Groetjes, Guido alias Natuurmanjak
   
  Dearladies,I need somemoreinformation required.
  Do you have awebsite,send yourwebsitetome.
  Mymailaddress( thespecialist@skynet.be).Thank
  you.
  Greetings,Guido alias Natuurmanjak

  0 0

  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.jpg

  Deze uitheemse prachtige cultuurvarieteit van de (Prunus mume beni-chidori) is de (Prunus mume Alphandii)  De prunus heeft massa's dubbele
  geurige karmijn-roze, bloemen staan. In het vroege voorjaar, enkele weken voor het verschijnen van een aantal bloeiende Japanse sierkersen. De lekkere geur van amandelen kan soms worden opgemerkt vanaf een behoorlijke afstand. De bladeren wanneer ze zijn ontstaan, ​​zijn lichtgroen in het voorjaar en in zomer showt de boom kleurrijke abrikozen roze tinten, in een goede,warme herfst. Een prachtige mooie bloeiende tuin boom
  die heel zeldzaam is,en waar je best geen fotos van op zoekt,want iedere foto draagt een Virus mee!
  Zorg er eerst voor,dat je een betaalde antivirus op je pc staan hebt!
   
  This exotic variety of the wonderful culture (Prunus mume Beni-chidori) is the (Prunus mume Alphandii) The prunus has masses double
  fragrant carmine-pink flowers grow. In early spring, a few weeks before the appearance of some flowering Japanese cherry. The delicious smell of almonds can sometimes be noticed from a considerable distance. The leaves when they are incurred are light green in spring and summer showcases the colorful apricot tree shades of pink, in a good, warm autumn. A stunning beautiful blooming garden tree
  which is very rare, and where you no ranking for looking at, because each picture carries a Virus with it!
  First, make sure that you are a paid antivirus on your PC!

  0 0

  3444131663.jpg

  Wel wij kijken naar de Himalayan blue poppy in Tibet,en andere films.
   
  However,we look at the Himalayan blue poppy and other films.
   
  तर, हामी तिब्बतको (हिमालयन नीलो अफीम), र अन्य चलचित्रहरु हेर्नुहोस्। 
   

  0 0

  De vliegezwam 00.jpg

  Een van ons mooiste paddestoelen in mijn tuin. Vijf dagen kijken naar een kleine witte paddestoel?
   
  One of our most beautiful mushrooms in my garden. Five days watching a little white mushroom?
   
  Un de nos plus beaux champignons dans mon jardin. Cinq jours qui regardent un petit champignon blanc?
   
  Eines unserer schönsten Pilze in meinem Garten. Fünf Tage gerade ein wenig weißer Pilz?
   
  Una de nuestras más hermosas setas en mi jardín. Cinco días viendo un pequeño hongo blanco?
   

  0 0
 • 09/24/15--14:29: Een dag later ?
 • devliegezwam 11.jpg

  Een dag later ?
   
  A day later ?
   
  Un jour plus tard?
   
  Een dag später?
   
  Un día más tarde?

  0 0
 • 09/24/15--14:38: Noch een dag later?
 • vliegezwam 22.jpg

  Noch een dag later?
   
  Neither one day later?
   
  Ni un jour plus tard?
   
  Weder einen Tag mehr?
   
  Ni un día más?

  0 0
 • 09/24/15--14:44: De vierde dag?
 • de vliegezwam 55.jpg

  De vierde dag?
   
  The fourth day?
   
  Le quatrième jour?
   
  Der vierte Tag?
   
  El cuarto día?

  0 0
 • 09/24/15--14:57: Noch een dag later?
 • vliegezwam 22.jpg

  Noch een dag later?
   
  Neither one day later?
   
  Ni un jour plus tard?
   
  Weder einen Tag mehr?
   
  Ni un día más?

  0 0
 • 09/25/15--03:56: De vierde dag?
 • copyright foto natuurmanjak.jpg

  De vierde dag?
   
  The fourth day?
   
  Le quatrième jour?
   
  Der vierte Tag?
   
  El cuarto día?

  0 0

  3516369262plas myde geant XXX.jpg

  De evolutie van de wandelende tak ( Phasmida Geant ) hier is dit reusachtig insect (30 cm overmeten ) en is afkomstig van de Papoea eilanden. Lange tijd werd aangenomen dat insecten slechts één keer vleugels hebben ontwikkeld. Maar wandelende takken,zo menen weterschappers nu,hebben hun vleugels in de afgelopen driehonderd miljoen jaar verschillende malen verloren en steeds weer opnieuw ontwikkeld. Er bestaan twee typen wandelende takken:vleugelloze en-deels-gevleugelde. Bioloog Michael F. Whiting heeft DNA van 37 soorten geanalyseerd en ontdekte dat hun vleugelloze  voorouders zo,n 250 miljoen jaar geleden vleugels hebben ontwikkeld. Daarna zijn wandelende takken hun vleugels weer kwijt geraakt en hebben ze deze minstens vier keer opnieuw ontwikkeld,aldus Whiting,maar de genen voor de vleugels zijn nooit verloren gegaan,ook al kwamen de vleugels zelf fysiek niet tot uiting. De genen schakelen in of uit,al naar gelang de omstandigheden. Bron tekst Nationaal Geographic November 2003.  
   
  The evolution ofthe stick insect(PhasmidaGeant)hereisthisgiganticinsect(measuringabout30cm)andcomes from thePapuaislands.For a long timeit was assumed thatinsectwingshave evolvedonly once.Butstick insects, so sayweterscientistsnowhavetheir wingsinthepast fewhundredmillion yearslostseveral timesandagain and againdeveloped.There are twotypes ofstick insects:winglessand-partly-gevleugelde.BioloogMichael F.WhitinganalyzedDNAfrom37 speciesand found that theirwinglessancestorsso, one250million years agohave developedwings.Thenstick insectshave losttheir wingsand haveredesignedthisat leastfour times, saidWhiting,butthegenes forwings areneverlost,even thoughthewings themselveswerenot physicallyexpressed.The genesturn onor off,depending on thecircumstances.SourcetextNationalGeographicNovember2003.
   
  L'évolution duphasme(PhasmidaGéant)esticicet insectegigantesque(mesurant environ30cm) etvient desîlesde Papouasie.Pendant longtemps,on a supposé queles ailes des insectesont évoluéqu'une seule fois.Maisphasmes, doncdireWeterscientifiquesont maintenantleurs ailesdans lesquelques centaines de millionsdernières annéesa perdu plusieursfois etencore et encoredéveloppé.Il existe deuxtypes dephasmes:aileset-partieailes.BiologisteMichael F.Whitinga analysél'ADN de37 espèceset a constaté queleurs ancêtresaptèresontdonc,il yaune250.000.000 annéesailesdéveloppés.Puisphasmesont perduleurs ailes etontredessinéceau moins quatre fois, a déclaréWhiting,mais lesgènespour les ailesne sont jamais perdus,même silesaileselles-mêmesne sont pasexprimésphysiquement.Les gènesactiver ou désactiver, en fonction descirconstances.Texte sourceNational GeographicNovembrede 2003.
   
  Die Entwicklung derStabheuschrecke(PhasmidaGeant)hierist diesegigantischeInsekten(die etwa30 cm)undkommt von denPapuaInseln.Für eine lange Zeitwurde angenommen, dassInsektenflügelnur einmalentwickelt.AberStabheuschrecken,so sagenweterWissenschaftlerhaben jetztihre Flügelin den letzten 250.000.000 Jahremehrmalsverlorenund wieder und wiederentwickelt.Es gibt zwei ArtenvonStabheuschrecken:flügellosenundteilsFlügeln.BiologeMichael F.WhitinganalysiertenDNA aus37Arten undfestgestellt, dassdieflügellosenVorfahrenso, vor250.000.000 Jahreentwickelt habenFlügel.DannklebenInsekten habenihre Flügelverloren unddies mindestensvier Malüberarbeitet,sagteWhiting, aber dieGene für dieFlügel sindnicht verloren, auch wenndie Flügelselbst wurdennicht physischausgedrückt.Die Geneein- oder ausgeschaltet,abhängig von den Umständen.QuelltextNational GeographicNovember 2003.
   
  La evolución delinsecto palo(PhasmidaGeant)aquíeseste insectogigante(que mide alrededor de30cm)y viene delas islasde Papúa.Durante mucho tiempose supuso quealas de los insectoshan evolucionadosólo una vez.Peroinsectos palo, así quedecirWetercientíficostienen ahora susalasenlos últimospocos cientos de millonesaños perdidosvarias vecesy otra vezy otra vezdesarrollado.Hay dostipos deinsectos palo:sin alasypartede alas.El biólogoMichaelF.Whitinganalizóel ADN de37 especiesy encontró quesus antepasadossin alasasí,haceuno250 millones añostienen alasdesarrolladas.Luegose peganlos insectos hanperdido susalas y sehanrediseñadoesto por lo menoscuatro veces,dijoWhiting, perolos genes delas alasque nuncase pierden,a pesar de quelas propiasalas nose expresaronfísicamente.Losgenesactivar o desactivar,dependiendo de las circunstancias.TextoFuenteNational Geographicnoviembre de 2003.
   

  0 0

  bernagie DEZE.jpg

  Bernagie ( Borago officinalis ) met zijn prachtige blauwe bloemen,is bij de ruw bladigen ingedeeld, alles van de plant is eetbaar en smaakt naar komkommer,daarom ook soms de naam komkommerkruid,de bloemen worden gebruikt om allerlei salades taarten en drankjes te versieren. 
   
  Borage ( Borago officinalis ) with its beautiful blue flowers, has been listed among the roughly bladigen, all of the plant is edible and tastes like cucumber, therefore sometimes called borage, the flowers are used to decorate all kinds of salads, cakes and drinks.
   
  Borage ( Borago officinalis ) avec ses belles fleurs bleues, a été classé parmi les quelque bladigen, la totalité de la plante est comestible et a le goût de concombre, donc parfois appelé bourrache, les fleurs sont utilisées pour décorer toutes sortes de salades, des gâteaux et des boissons.
   
  Borage ( Borago officinalis ) mit seinen wunderschönen blauen Blüten, hat unter den etwa bladigen aufgeführt, die gesamte Pflanze ist essbar und schmeckt wie Gurken, daher manchmal auch als Borretsch, die Blumen werden benutzt, um alle Arten von Salaten, Kuchen und Getränken zu schmücken.
   

  Borraja ( Borago officinalis )
    con sus hermosas flores de color azul, ha sido incluido entre los aproximadamente bladigen, toda la planta es comestible y sabe a pepino, por lo tanto, a veces llamada borraja, las flores se utilizan para decorar todo tipo de ensaladas, pasteles y bebidas.

  0 0

  KENIA KKKKKKKKKDDDDDDDDDDDD.jpg

  Een tien daagse reis per helikopter op foto safari in Kenia met Tropic Air. Vanaf Nairobi vliegende naar het noorden van Lake Turkana. Dit is een van de ultieme reiservaringen van de wereld.  Extra video's door Tropic Air geleverd van Martin Harvey! Klik op de link hier onder?
   
  A ten day trip by helicopter on a photo safari in Kenya with Tropic Air. From Nairobi flying to the north of Lake Turkana. This is one of the ultimate travel experience of the world. Extra videos provided by Tropic Air from Martin Harvey! Click on the link here below?
   
  Un voyage de dix jours en hélicoptère sur un safari photo au Kenya avec Tropic Air. De Nairobi voler au nord du lac Turkana. Ceci est l'une des expériences de Voyage ultime du monde. Vidéos supplémentaires fournies par Tropic Air de Martin Harvey! Cliquez sur le lien ci-dessous?
   
  Ein zehn Tagesausflug mit dem Hubschrauber auf Foto-Safari in Kenia mit Tropic Air. Von Nairobi nach Norden des Lake Turkana fliegen. Dies ist einer der ultimative Reiseerlebnis der Welt. Zusätzliche Videos von Tropic Air von Martin Harvey zur Verfügung gestellt! Klicken Sie auf den Link hier unten?
   
  Un viaje de diez días en helicóptero a un safari fotográfico en Kenia con Tropic Air. Desde Nairobi volar al norte del lago Turkana. Esta es una de la experiencia de viaje última del mundo. Vídeos adicionales proporcionadas por Tropic Air de Martin Harvey! Haga clic en el enlace de aquí abajo?

  0 0
 • 10/01/15--03:03: Het nieuws van de dag.
 • Het nieuws van de dag.
   
  Wordt u ook gebeld door Microsoft helpdesk? Het zijn oplichters. Vertel ze in Engels dat u ze even doorverbindt met uw technische service. Laat de telefoon dan gewoon liggen... of, als u direct van ze af wil, ga verder met de volgende mededeling: This is Eric Van den Domme department cybercrime Dutch (of Belgium) national police, how can I help you? Ik garandeer u, dit telefoontje gaat niet lang duren.
   
  Bouwfonds Investment Management (IM) gaat niet verkocht worden. De verbeterde marktsituatie maakt dat de Rabo nu geen noodzaak meer ziet tot verkoop. Het bouwfonds beheert een portefeuille ter waarde van ruim zes miljard euro.
   
  Het pensioenfonds Zorg en Welzijn wil 3 miljard van haar vermogen gaan investeren in hypotheken van haar achterban. Ze willen zo'n 3000 hypotheken per jaar in de markt gaan zetten.
   
  De nieuwe bedrijfsspreuk voor Volkswagen is wat meer realistisch dan de oude: "Volkswagen, we hebben schijt aan je gezondheid!"
   
  Bijna rechtstreekse oorlog tussen de VS en Rusland. Rusland heeft namelijk 'in overleg met Assad' een bondgenoot van de VS in Syrië aangevallen. De VS is nu natuurlijk 'not amused' omdat dit een rechtstreekse provocatie van Rusland is en hoe ga je daar nu mee om. Rusland is hier de VS gewoon een beetje aan het dollen. Je moet er de lol maar van inzien. Overigens deed Turkije recent hetzelfde. Ik neem dan ook aan dat de Russen het Turkse kunstje slechts gekopieerd hebben. De zaak loopt behoorlijk uit de hand in Syrië en de kans bestaat dat ineens iedereen naar iedereen begint te schieten.
   
  Het is weer zo ver in de VS. Het geld voor de Federale overheid is weer op en nu moet een tijdelijke wet de overheidsdiensten open houden. Er is nu voor 10 weken geld.
   
  Als je data aan Achmea wilt afgeven, dan krijg je korting bij deze verzekeraar. Het wordt steeds duidelijker dat gegevens over uw gedrag veel geld waard zijn. Achmea wil deze winst wel met de verzekerden delen.
   
  Delta en Eneco moeten splitsen. Dit zal zeer waarschijnlijk inhouden dat deze bedrijven binnen afzienbare tijd door kapitaalkrachtige buitenlandse bedrijven overgenomen gaan worden en dat hun inzet richting duurzame energie dan nog slechts een actie voor de buhne zal worden. Een uitstel van de splitsing was waarschijnlijk verstandiger geweest. Helaas voert Nederland al tientallen jaren niet zo'n verstandig energiebeleid... als je al van beleid kan spreken.
      
    

  0 0

  BOLLLLLLLLLLLLBOL.jpg

  De wereld van uit de lucht gezien.
  The world of air out of the seen.
  Le monde de l'air hors de la vue.
  Die Welt der Luft aus der Säge.
  El mundo de aire hacia fuera de la sierra. 
   
  Meer New York State van Boven - Onze beste bezienswaardigheden van Hyde Park Mansion naar NYC.
   
  More New York State from Above - Our Best Sights from Hyde Park Mansion to NYC. 
   
  Plus Etat de New York du Haut - Nos sites dans Hyde Park Mansion à New York.
   
  Land Ober Mehr New York - Unsere besten Sehenswürdigkeiten in Hyde Park Mansion in NYC.
   
  Más Estado de Nueva York de la Alta - Nuestros mejores vistas de Hyde Park Mansion en Nueva York.
   
   

older | 1 | .... | 24 | 25 | (Page 26) | 27 | 28 | newer